UNDERHÅLLSPLAN ÖREBRO

ta hjälp av oss på PL INGENJÖRSTEKNIK
För att upprätta underhållsplaner

Underhållsplan

En underhållsbesiktning görs för att upptäcka fel och brister och bedöma livslängden på byggnader och olika byggnadsdelar. Besiktningen omfattar genomgång av underlag, ritningar och okulär besiktning av byggnaden både in- och utvändigt. Dessutom besiktas gemensamma utrymmen och slumpvis utvalda lägenheter och balkonger.

Kontrollens omfattning bestäms av behovet och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar (exempelvis takbeläggning, fönster och våtrum), allt enligt kundens önskemål. Kontrollen kan även omfatta bedömning av husets VVS-system och kontroll av värmeförluster.

PL Ingenjörstekniks underhållsbesiktning redovisas i ett protokoll som innehåller våra iakttagelser, bedömning av dessa samt en detaljerad prioriteringslista över lämpligt är att utföra detta samt en budgeterad kostnad.

PL Ingenjörstekniks underhållsplan beskriver brister och inom vilken tidsperiod felen bör åtgärdas, antingen omgående eller under en tidsperiod på 1 – 20 år.

UNDREHÅLLSPLAN

TEKNISK UNDERHÅLLSBESIKTNING

TEKNISKBESIKTNING

10 ÅRIG UNDERHÅLLSPLAN

UNDERHÅLLSPLAN

PL Ingenjörsteknik 
Vi hjälper dig med besiktningar av hus & fastigheter

Välkommen att kontakta oss!