Termografi

PL IngenjörsTeknik AB har utrustning för att genomföra en termografibesiktning (se informationsfolder).
Vi har personal med elbehörighet, dokumenterad kompetens inom drift- och underhåll och som är certifierade enligt Level 1 Termograför.

Vad är termografering?
Termografering är ett effektivt sätt att identifiera felaktigheter och defekter ibland annat elsystem, byggnader eller industriella anläggningsdelar. Den främsta anledningen till att använda termografi är att stora kostnader kan förekommas och undvikas. Undersökningen genomförs under normal drift. Eventuella fel dokumenteras i en rapport med värmebild (termogram) och digitalfoto samt kommentarer till dessa.

Med termografering kan:
· varmgång i kontaktorer upptäckas
· dåligt åtdragna skruvförband upptäckas
· energiläckage i väggar och takisolering hittas
· felaktigheter i vattenburna golvvärmeslingor hittas
· defekta lager och motorlindningar upptäckas
· överbelastade elmotorer, kablar och kopplingar upptäckas
· Värmefotografering av högspännings ledningar (helikopter tillhandahålls av beställare)
· brandrisken minskas
· läckage i kulvertsystem upptäckas
· framtida underhållet planeras
· vävnadsskador på hästar lokaliseras
· m.m. ni har säkert en massa förslag som vi kan fixa.

När kan termografering utföras?

Byggnader:
Utförs under eldningsperioden då temperaturdifferensen mellan inne- och uteluft överstiger 15 °C.
Lämpar sig dock ej vid soligt väder.

Elutrustning:
Hela året vid normal drift.

Kulvertsystem:

Utomhus: snöfri yta, ej soligt väder.
Innomhus: året om.

Övrigt:
Normala driftförhållanden.

För mer information kontakta:
Petter Lidén
Telefon: 070 486 53 54

Värmefotografering