Att mäta är att veta!

MÄTANALYS

PL IngenjörsTeknik AB utför en mängd olika mätuppdrag, bland annat:

Elektrisk mätning

• Energiloggning och spänningsvariationsmätning i fastigheter, kontor, industrier mm

(veckologg)

• Effektmätning av elmotorer, kompressorer, kylmaskiner

• (cos fi, effekt, watt, VAR, VA, kwh och VARh, 1-3 faser)

• Harmoniska analyser

• Magnetfält vid elektriska utrustningar

• Vagabonderande strömmar

• mm

Temperaturmätning

Beröringsfri mätning

• Termografering, med digitala bilder i rapport (Högupplöst värmekamera)

• IR-temperaturmätning (IR-termometer)

• Kontaktmätning

Anläggningsmätning (k-givare)

• Lufttemperatur (varmtråd)

Fuktmätning

• Luftfuktighet, %RF

• Fuktvandring

• Fuktkvot i materiel, FK%

• Diffusion

• Daggpunkt

• Beräkning av kondenseringspunkt i väggar, golv

Luftmätning

Lufthastighetsmätning

• Ventilationskanaler

 Luftmätning

• Luftflöden i ventilationskanaler

• Luftflöden över luftdon

• Rökindekering av luftrörelser

• CO2

• Fukt

Radonmätning

• Radongashalt

• Gammastrålning från byggnadsmaterial

Tryckmätning

• Differenstryck mellan lokaler

• Tryckuppsättning i fläktar

• Differenstryck över filter

Ljusmätning

• Dataloggning över dygn/vecka

Ljudmätning

• Dataloggning över dygn/vecka

Magnetfältsmätning

• Bildskärmar

• Transformatorer

• Kablar

PL IngenjörsTeknik AB
företaget för en säkrare miljö!