KVALITETSSÄKRING DRIFTRONDERING

 

PL Ingenjörsteknik tar på sig ”konsultglasögon” och kontrollerar att alla drift- och skötselinstruktioner finns på plats och att checklistor finns och kan signeras efter varje driftrondering Finns ej detta så kan vi hjälpa till att ta fram dessa checklistor och ge förslag på rimlig tidsintervall. Ser vi också att det är ett eftersatt underhåll som kan föranleda haveri så kan vi upprätta en akut underhållsplan för att avhjälpa detta.

Efter att allt gåtts igenom kommer vi med rekommendationer till Beställaren. Beställaren kan därmed avgöra om målsättningarna är rimliga och att det finns möjlighet att erbjuda denna servicenivå med befintlig personal.