Fuktskada / vattenskada

Fukt kan ställa till med stor skada, om man inte angriper fuktproblem i rätt tid, och på rätt sätt. Misstänker du att det finns en fuktskada / vattenskada i fastigheten – beställ en fuktutredning av oss på PL Ingenjörsteknik.

Vi har många års erfarenhet av utredningar i samband med fukt- och vattenskador och vi har gedigen utbildning. Vi använder avancerade instrument för fuktmätningar och har stor kännedom om såväl byggkonstruktioner som hur olika material reagerar i fuktiga miljöer. Vår kompetens ger dig tryggheten i att få en fuktutredning du kan lita på. Med rätt åtgärder hjälper vi dig till färre fuktskador och lägre kostnader i framtiden.