Fukt på vinden

Varför blir vinden fuktig?

Vinden utsätts för fukt från flera håll. När vi duschar, lagar mat, andas och lever i våra hus bildas fukt som stiger med luften upp på vinden. När det är blåsigt ute kan fukt vandra in på vinden genom ventilerna. På vintern är det inte ovanligt att takytor som är riktade mot himlen utsätts för nattutstrålning.

Vanliga anledningar till att vinden blir fuktig är byte av värmekälla från ett förbrännande system till värmepump eller fjärrvärme samt efter tilläggsisolering av vindsbjälklaget. Dessa två insatser i huset görs vanligtvis för att effektivt minska spillvärme och sänka energikostnaderna. Konsekvensen blir dock en kallare vind som är mer känslig för fuktskador.

Hur vanligt är fukt på vinden?

Fukt på vinden är ett vanligt problem och enligt Boverket har nästan var fjärde småhus i Sverige en fuktskada på vinden som kan påverka inomhusmiljön negativt. I den siffran ingår inte hus med mindre fuktskador på vinden. Endast 3 % av alla fuktskador på vinden beror på läckor i taket. Fuktskador på vinden är så vanligt förekommande att det snarare är frågan om när än om vinden blir för fuktig.

För mer information och bokning av en fuktmätning kontakta PL Ingenjörsteknik.