Fuktmätning för ett mögelfritt hem

Det finns få så tråkiga och kostsamma saker som att få in mögel i sitt hem. Att mögel uppstår beror på att väta har funnits en längre tid och så småningom skapas mögel. Mögel återfinns ofta i våra badrum, men även i grunden på våra hus. När möglet finns i badrummet så sitter det ofta i innerväggen, det vill säga bakom kaklet. Det är i stort sett omöjligt att upptäcka möglet innan det redan har fått fäste om inte hjälp av diverse instrument tas. Ett av de redskap som finns i jakten på mögel är en apparat som utför en fuktmätning av bostaden.

Varför utförs en fuktmätning?

En fuktmätning utförs för att försäkra sig om att byggnaden är frisk och så att huset är korrekt konstruerat. Det är speciellt viktigt när köp av hus sker eftersom möglet inte är synligt. Om fuktmätningen visar på höga fuktvärden är det en indikation på att mögel kan få en grogrund. Mögelsporerna är farliga för hälsan och kan i vissa fall även orsaka cancer. En apparat som mäter fukt är en billig försäkring.

För mer information och bokning av en fuktmätning kontakta PL Ingenjörsteknik.