Klimat- och energisimulering

Ett allt växande område inom design av byggnadens energisystem är simuleringar av inomhusklimat och energianvändning.

Idag måste man vid en bygglovsansökan visa att byggnaden kommer att klara gällande krav på energianvändning genom en energisimulering. Med en utveckling som går mot allt tätare och välisolerade hus är det också av stor vikt att innan byggstart simulera byggnadens inomhusklimat för att säkerställa att byggnaden kommer att hålla en god termisk komfort.

PL Ingenjörsteknik har legat i framkant av utvecklingen inom området och har utvecklat ett eget program ”EnergiVett 5” för simulering av byggnadens energianvändning och inomhusklimat. Simuleringarna ger möjligheten att på förhand optimera ett energisystem redan innan det är byggt. Detta medför i slutändan både lägre investerings- och driftskostnader för ett energisystem eftersom systemet blir optimerat avseende både dimensionering och drift.

För mer information kontakta PL Ingenjörsteknik.