Energideklaration

Nu är det dags igen!


Det har nu gått 10 år sedan den FÖRSTA energideklarationen utfördes i Sverige 2007-09-19 av PL Ingenjörsteknik AB.
Gör en energideklaration med hjälp av PL Ingenjörstekniks Certifierade och kunniga personal.

Spara energi på rätt sätt.

Mer än 40 % av den totala energianvändningen går i dag till våra byggnader. För att spara energi och bidra till en bättre miljö och hälsa är det därför viktigt att göra våra hus energieffektivare. För att kunna göra investeringar som spar energi är det viktigt att veta hur mycket energi huset ”läcker”. En annan förutsättning är kunskap inom uppvärmningssystem och byggnadsteknik.

Vad är en energideklaration

Sedan hösten 2006 gäller lagen om energideklaration i Sverige. Lagen bygger på ett EU-direktiv som syftar till bättre energiprestanda i byggnader. Det innebär bland annat att energianvändning och inomhusmiljö ska redovisas så att uppgifterna finns tillgängliga vid exempelvis en försäljning. Målet är att trygga vår energiförsörjning, skapa möjligheter för en hållbar samhällsutveckling och samtidigt aktivt verka för att mildra negativ påverkan på hälsa och klimat.

Vår energideklaration innehåller:

– En deklaration av husets energianvändning nu kallad Energiprestanda
– Rekommendationer om konkreta och kostnadseffektiva energisparåtgärder
– Information om utförda besparingsåtgärder sedan förra energideklarationen
– Inrapportering till Boverket.

För mer information kontakta:
Petter Lidén
Telefon: 070-486 53 54