Energibesiktning av byggnader

För att genomföra ett energisparprogram för en byggnad krävs först att man gör en omfattande utredning av byggnadens energisystem. Man betraktar här alla tekniska system för uppvärmning, komfortkyla och ventilation samt övriga energiförbrukare som till exempel belysning. Utöver de tekniska systemen besiktigar man klimatskärmen där fönster, dörrar, tak och fasad ingår.

Energibesiktningen resulterar i en rapport med föreslagna åtgärder och en ekonomisk utvärdering av dessa. Det är ofta lämpligt att utföra ett flertal åtgärder tillsammans i ett paket för att då kunna finansiera de mindre lönsamma åtgärderna med de som är mer lönsamma. På så sätt sparar man störst mängd energi i längden.

När PL Ingenjörsteknik utför en energibesiktning ingår alltid en ekonomisk kalkyl för utförande av föreslagna åtgärder. Givetvis kan vi ta fram förfrågningsunderlag för att underlätta upphandling av utförande av åtgärderna.

För mer information och bokningar kontakta PL Ingenjörsteknik.