Uppmätning av area

PL Ingenjörsteknik utför uppmätning av area av alla typer av fastigheter, lägenheter och lokaler. Våra mätt ingenjörer använder lasermätare och följer svensk standard. Vi utför även uppmätningar av A-temp inför eller i samband med upprättandet av energideklarationer.
Enligt vår erfarenhet är det sällan som uppgivna areor stämmer med uppmätta areor enligt gällande standard. Felkällor kan vara att arean är mätt på ritning eller enligt en äldre standard. Nuvarande areauppgifter kan också komma från en tid då kvadratmeterpriset var mindre viktigt än idag eller så har aktuella fastigheter byggts om eller byggts till så att arean ändrats utan att ändringarna förts in i aktuella register.

Mät bevis

Resultatet av areamätningen får ni i form av ett mät bevis. Ni kan själva välja hur ni vill dela upp arean, förutom uppdelning i boarea och biarea kan det vara per våningsplan eller per hyresgäst eller lokalkontrakt. Resultatet av mätningen har ni några arbetsdagar efter mätningen på plats.
PL Ingenjörsteknik utför area mätningar enligt gällande Svensk Standard, SS 21054:2009.