Takbesiktning

– Kan jag montera Solpaneler på mitt tak?
– Varför är det så viktigt att mitt tak mår bra?
– Handen på hjärtat… Vet du hur ditt tak mår?
– När var du uppe på taket senast och undersökte alla kanter, skarvar och anslutningar?
– Vet du ifall det finns sprickor eller skador där uppe?
– När var det senast du mätte fukten?
– Och hur är det med skyddet mot olyckor?

 

Många husägare vet inte hur slitna deras tak faktiskt är. Men sanningen är att ett slitet, åldrat tak är ett ”risktak”. Det handlar om två saker:
1. Risken för fuktskador och läckage ökar snabbt ju äldre taket blir.
2. Det kan finnas risker för halkolyckor, fallolyckor, snöras, istappar, nedfallande föremål etc.

Vill du veta mer ta kontakt med PL Ingenjörsteknik.