TEKNISK RÅDGIVARE

Det är ofta billigare att förebygga ett problem från att uppkomma, än att i efterhand behöva åtgärda ett problem som redan har uppkommit

Med mig som er tekniska rådgivare, får ni hjälp med att förebygga att fel uppkommer på eller inom er fastighet. I de fall som ett fel redan har uppkommit, så hjälper jag er att lösa det, på för er, bästa sätt.

Är det så att jag själv inte har den kompetens som krävs i ett specifikt fall, då vet jag vilka aktörer som bör kontaktas, för att ni ska få rätt hjälp med rätt kvalitet och till rätt pris.