SOLcellsANLÄGGNING

ta hjälp av oss på PL INGENJÖRSTEKNIK VID INSTALLATION AV Solcellsanläggning

En Solcellsanläggning är en gynnsam investering för en renare miljö.
Kontakta oss på PL IngenjörsTeknik för en offert.

 

SOLEL EN LÖNSAM INVESTERING

Det är lönsamt att investera i solel. Två faktorer bestämmer den ekonomiska lönsamheten, elpriset och priset på solceller.

Solceller har sjunkit kraftigt i pris samtidigt som effektivitet har stigit, det vill säga hur mycket el de producerar. Dessutom har svenska priser närmat sig europeiska priser.

Lönsamheten ska sättas i relation till elpriset. De senaste åren har elpriset stigit med 7-8 procent per år och få tror att det kommer att vara anorlunda i framtiden. Både det egentliga elpriset och elskatten har gått upp och nya avgifter har införts i form av elcertifikat och utsläppsrätter.

Solenergi är helt utan utsläpp och bidrar till en hållbar värld. Om den elen man sparar kommer från kärnkraft eller importeras minskar man faktiskt utsläpp av växthusgaser genom att använda solel.

Solceller syns och nyttan är lätt att kommunicera. Från första dagen bidrar solceller till företagets miljöprofil.

 

 

SOLCELLER

SOLENERGI

SOLPANELER

SOLELSENERGI

SOLcellsanläggning

PL Ingenjörsteknik 
Vi hjälper dig med installation av solcellsanläggningar

10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.

1. För att det är lönsamt, redan från första stund, även om du lånar till solcellsanläggningen.

2. För att det höjer värdet på fastigheten.

3. Det höjer energiklassningen på fastigheten.

4. Det gör dig mer oberoende av elprishöjningar, vilket troligen kommer att ske.

5. Elbilar är snart här på allvar och då har du gratis energi till bilen.

6. Utvecklingen går snabbt framåt och nya lagringssystem utvecklas så att beroendet blir ännu mindre.

7. Dessutom är det helt underhållsfritt vilket gör att det blir en väldigt bra driftsekonomi p.g.a. den långa livslängden.

8. Allt är försäkrat för vad som än kan hända, så det finns inga risker.

9. Det bidrar till miljön.

10. Dessutom är det roligt att få gratis energi från solen och kylan och snön gör faktiskt att du får ännu mer ut av din solcellsanläggning.

Välkommen att kontakta oss!