Skada eller tvist

Vi utför tekniska utredningar i samband med tvister.

Vi utför skadeutredningar med fokus på dokumentering och kostnadsbedömning.

Vi har genom vår långa erfarenhet och utbildning kunskap om hantering av juridiska frågor kring fel i fastighet, hantering av ansvar för köpares undersökningsplikt och säljarens redovisningsplikt om kännedom om kända fel i fastighet etc. Vi kan även redovisa våra utlåtanden i domstolar som sakkunniga.