PL INGENJÖRSTEKNIK UTFÖR RADONBESIKTNING i alla typer av byggnader.
Radonbidrag kan from 1 Juli 2018 sökas hos Länsstyrelsen.

En radonbesiktning ger ett säkert och miljömässigt tryggt boende om åtgärdsförslagen genomförs.
Anlita oss på PL IngenjörsTeknik för en grundlig kontroll av ditt hus.

 

Om oss på PL Ingenjörsteknik

PL IngenjörsTeknik AB ska genom hög service och stort engagemang i kombination med kompetens inom företagets verksamhetsområden uppnå ett miljövänligare boende. Företagets affärsidé präglas av resurseffektivitet som ger kvalitetsfördelar och en bättre lönsamhet samt vi värnar om hälsa och välmående för kunden och de boende. PL IngenjörsTeknik AB ska kontinuerligt förbättra kompetensen och ta ansvar för att höja kvalitén med strävan att ständigt bli bättre.

 

Hur går en radonbesiktning till?

Vi kontrollerar om byggmaterial innehåller radongasalstrande material, vi kontrollerar ventilationen för det är en viktig funktion för en radonfri miljö. Sedan kontrollerar vi om det finns radongasinläckage från marken runt huset med vårt avancerade sniffinstrument.  Alla utrymmen i markplan kontrolleras. Vid en radonbesiktning hjälper en av våra besiktningsmän dig med att få en klar bild av hur radonet kommer in och kan tas bort. Du kan få en bild av vad som kan tänkas behövas åtgärdas efter en radonbesiktning och ett fast pris på vad dessa åtgärder kostar.

 

RADONBESIKTNING

RADONSANERING

RADONMÄTNING

RADON

RADONBESIKTNING stockholm

PL Ingenjörsteknik 
Vi hjälper dig med besiktningar av hus & fastigheter

Hur går en radonbesiktning till?

Vi kontrollerar om byggmaterial innehåller radongasalstrande material, vi kontrollerar ventilationen för det är en viktig funktion för en radonfri miljö. Sedan kontrollerar vi om det finns radongasinläckage från marken runt huset med vårt avancerade sniffinstrument.  Alla utrymmen i markplan kontrolleras. Vid en radonbesiktning hjälper en av våra besiktningsmän dig med att få en klar bild av hur radonet kommer in och kan tas bort. Du får en rapport med åtgärdsförslag på vad som kan tänkas behövas åtgärdas efter en radonbesiktning  för att minska radonhalten och ett fast pris på vad dessa åtgärder kostar.

Välkommen att kontakta oss!