PL Ingenjörsteknik

har en bred kompetens inom områdena värme, ventilation, el, fukt, radon och magnetfält och utför även besiktningar och installationer inom dessa områden. Nu satsar vi också på förnybar energi genom att omvandla solljus direkt till el med våra solcellspaneler. Vi säljer och installerar allt från enstaka celler till kompletta anläggningar.

Försäljning och installation av ventilationsprodukter
Vi är återförsäljare av olika slags produkter för att säkerställa en god inomhusmiljö. Ventilation ska ta bort alla föroreningar som alstras i en byggnad och ersätta den med ren luft. Det krav vi ställer på ventilationen är att den ska fungera i hela bostaden oavsett väder och vind. Dessutom ska den inte använda mer energi än nödvändigt utan istället hushålla med energi – och därmed också hushålla med pengar.

Så här skulle en slider med alla hans tjänster se ut, men då måste han komma med bilder som kan representera varje tjänst