OVK SÖDERTÄLJE

ta hjälp av oss på PL INGENJÖRSTEKNIK
FÖR OVK SÖDERTÄLJE.

PL IngenjörsTeknik AB utför energianalyser och ger förslag på effektiviseringsåtgärder när OVK- besiktning  (Obligatorisk VentilationsKontroll) görs.
Vi har tillgång till en mängd olika mätinstrument som finns på marknaden. Företagets besiktningsman har Riksbehörighet-K, Certifikat nr: 1907.

Obligatorisk ventilationskontroll ska göras regelbundet i alla byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen.


Anlita oss på PL IngenjörsTeknik för en OVK kontroll av din byggnad.

 

Om oss på PL Ingenjörsteknik

PL IngenjörsTeknik AB ska genom hög service och stort engagemang i kombination med kompetens inom företagets verksamhetsområden uppnå en bättre resurseffektivitet både ur ekonomisk och ur miljömässig synpunkt. Företagets affärsidé präglas av resurseffektivitet som ger kvalitetsfördelar och en bättre lönsamhet för kunden. PL IngenjörsTeknik AB ska kontinuerligt förbättra kompetensen och ta ansvar för att höja kvalitén med strävan att ständigt bli bättre.

 

 

VENTILATIONSKONTROLL

LUFTMÄTNING

VENTILATIONSBESIKTNING

INOMHUSMILJÖ

OVK SÖDERTÄLJE

PL Ingenjörsteknik 
Vi hjälper dig med besiktningar av hus & fastigheter

VARFÖR OVK I SÖDERTÄLJE?

OVK vad är det?
OVK är en ventilationsbesiktning som utförs på alla ventilationssystem. Besiktningen utförs med olika intervall beroende på verksamhet i fastigheten och typen av system. Fastighetsägare till flerfamiljshus/kontorsbyggnader/skolor m.m. är skyldiga att göra en OVK-besiktning och Miljö- och byggnadsförvaltningen ska i sin tur föra ett register över dessa. Kontrollen sker för att säkerhetsställa att ventilationssystemet är rent och byggnadens ventilation är tillräcklig för verksamheten.

Saknas drift- och underhållsinstruktioner eller ventilationsritningar för byggnader med F-, FT-, FTX- ventilation leder det oftast till att byggnaden blir underkänd.  PL Ingenjörsteknik tar vid behov fram drift- och underhållsinstruktioner för era luftbehandlingssystem.

Välkommen att kontakta oss!