Om Oss

Verksamhetsansvarig Petter Lidén (Certifierad energiexpert, Besiktningsman SBR, Elbehörighet ABL, OVK m.m.)

Verksamhet
Verksamheten som bedrivits sedan år 2005 och består av teknisk konsultverksamhet inom byggnads- och anläggningstekniska området. Företaget har sitt säte i Strängnäs, Org: 556750-5648.

Inriktning
Verksamheten bedrivs mot flertalet förekommande typer av byggnader, anläggningar och utrustningar inom nedanstående områden.

Kompetensområden
· Överlåtelsebesiktning, köp- och säljbesiktning, dolda felförsäkring)
· Fuktkontroll i riskkonstruktioner
· Fuktutredningar (krypgrunder, källare, badrum, enstegsfasader m.m.)
· Energideklarationer
· Energiberäkning inför bygglov BBR 28
· Energikartläggning
· OVK-besiktning av S-, F-, FT-, och FTX-ventilationssystem
· Projektering/Installation av ventilationsaggregat
· Termografibesiktning av el/bygg/drift/livsmedel/häst
· Radonbesiktning och fastprisoffert på åtgärder
· Installation av radonsaneringsutrustning
· Gasolinstallationer (villa, fritidshus)
· Elinstallationer
· Mätning av el/vent/temperatur/fukt/magnetfält/CO2/kylmedia
· Tekniska- och ekonomiska utredningar
· Drift- och underhållsinstruktioner
· Tekniska drift- och underhållsplaner (10-20 år)
· Rörinspektion med bild- eller filminspelning, lokalisering av rör stopp

Kompetens
I företaget finns hög teoretisk kompetens inom driftteknik och driftorganisation med inriktning mot fastighetsområdet, därtill ca 20 års praktisk erfarenhet från de flesta typer av fastigheter och anläggningar samt läkemedelsproduktionslokaler. Företaget har certifierad behörighet för respektive uppdrag enligt ovan.

Kontakt Tel: 070-486 53 54