NYHETER

♦ Behöver du en besiktningsman för Er nyinstallerade Solenergianläggning så hör av er till PL Ingenjörsteknik så besiktar vi Solenergianläggningen.

Läs mer här >>

♦ Ska du bygga ett nytt hus eller bygga till så behöver du en teoretisk energiberäkning på Ditt hus energiprestanda enligt BBR 29 för att få startbesked av Kommunen och senare en verifiering för slutbeskedet. PL Ingenjörsteknik utför dessa energiberäkningar åt Er.

Läs mer här >>

♦ From 1 Juli 2018 kan husägare söka Radonbidrag för radonsanering.
Ansökan ska som förut sändas till Länsstyrelsen och nu ökar bidraget till 25 00 kr (max 50% av 50 000 kr).

Läs mer här >>

♦ From 1 Juli 2018 kan husägare söka Radonbidrag för radonsanering.
Ansökan ska som förut sändas till Länsstyrelsen och nu ökar bidraget till 25 00 kr (max 50% av 50 000 kr).

Läs mer här >>

♦ From 1 Juli 2018 kan husägare söka Radonbidrag för radonsanering.
Ansökan ska som förut sändas till Länsstyrelsen och nu ökar bidraget till 25 00 kr (max 50% av 50 000 kr).

Läs mer här >>

♦ From 1 Juli 2018 kan husägare söka Radonbidrag för radonsanering.
Ansökan ska som förut sändas till Länsstyrelsen och nu ökar bidraget till 25 00 kr (max 50% av 50 000 kr).

Läs mer här >>

♦ From 1 Juli 2018 kan husägare söka Radonbidrag för radonsanering.
Ansökan ska som förut sändas till Länsstyrelsen och nu ökar bidraget till 25 00 kr (max 50% av 50 000 kr).

Läs mer här >>

♦ From 1 Juli 2018 kan husägare söka Radonbidrag för radonsanering.
Ansökan ska som förut sändas till Länsstyrelsen och nu ökar bidraget till 25 00 kr (max 50% av 50 000 kr).

Läs mer här >>

♦ Nu har snart 10 år gått sedan den första Energideklarationen utfördes! Boka en ny Energideklaration idag av PL Ingenjörsteknik för att säkerställa att ni får en ny gällande inom föreskriven tidsram.

Läs mer här >>

♦ Är du intresserad av att få el från solen? Med solceller på taket blir du oberoende av prishöjningarna på el och bidrar till en bättre miljö. Vi hjälper till att undersöka förutsättningarna hos dig och gör en kostnadsberäkning på installationen.

Läs mer här >>

♦ Vi hjälper dig med en radonbesiktning. Behöver du göra en Radonbesiktning? Med hjälp av en spårfilmsdosa som du beställer hos oss kan du mäta radon i din bostad.

Läs mer >>

♦ Ska du bygga ny bostad? Gör en energideklaration för att ta reda på om du behöver minska byggnadens energiförbrukning och i så fall hur. Vi hjälper dig!

Läs mer >>

♦ Vi genomför areamätning av lokalytor. Att ha en korrekt genomförd areamätning på kontorslokaler eller lägenheter har stor betydelse eftersom ytan påverkar hyreskostnaden. PL Ingenjörsteknik är diplomerad av SIS, Swedish Standards Institute, för areamätning.

Tag kontakt med oss >>

FACEBOOK