Kvalitetssäkring av Bygglovshandlingar

PL Ingenjörsteknik kvalitetssäkrar er bygglovsansökan genom att gå igenom era handlingar för att verifiera att dessa är korrekta och överensstämmer med ställda krav. Detta ger Er en snabbare bygglovshandläggningstid hos Kommunen.