Installationer och tjänster

  • Radonsugar
  • Ventilationsaggregat (F, FTX) i villor och lokaler m.m.
  • Avfuktningsaggregat (Munters) för krypgrunder
  • Solcellsanläggningar
  • Betonghåltagning (50-160 mm)
  • Elinstallationer
  • Gasolinstallationer (villa, fritidshus)