Fuktmätning i byggnader

Om man misstänker att man har en fuktskada eller att den är på väg att skapas är det läge att göra en fuktutredning. Det går oftast till så att man mäter fukthalten ute och inne i luften och väggarna och i golvet. Luftproverna är relativt enkla att göra om man inte också ska ta prover för mögel, radon och andra skadliga ämnen då man i vissa fall kommer behöva analysera proverna i ett laboratorium. När man är igång med en utredning av luften är det kanske värt att lägga lite extra pengar på att göra en totalanalys och försäkra sig om att man inte missar något.

Att ta prover i byggmaterial kan gå till på lite olika sätt. Oftast gör man borrproven, så att man kommer in en bit i materialet och kan se hur djupt fukten finns i väggen. Det finns också system där man inte behöver borra hål men de är såklart inte riktigt lika tillförlitliga. Vid enklare undersökningar är det dock inget problem att använda sig av en sådan teknik. Det kommer den du anlitar för analysen att kunna hjälpa dig att avgöra.

För mer information och bokning av en fuktmätning kontakta PL Ingenjörsteknik.