FUKTBESIKtning

ta hjälp av oss på PL INGENJÖRSTEKNIK
vid FUKTbesiktning av hus & fastigheter

En fuktbesiktning kan vara avgörande för bra boende.
Anlita oss på PL Ingenjörsteknik för en grundlig kontroll av ditt blivande fastighetsköp.

 

Om oss på PL Ingenjörsteknik

PL Ingenjörsteknik AB ska genom hög service och stort engagemang i kombination med kompetens inom företagets verksamhetsområden uppnå en bättre resurseffektivitet både ur ekonomisk och ur miljömässig synpunkt. Företagets affärsidé präglas av resurseffektivitet som ger kvalitetsfördelar och en bättre lönsamhet för kunden. PL Ingenjörsteknik AB ska kontinuerligt förbättra kompetensen och ta ansvar för att höja kvalitén med strävan att ständigt bli bättre.

 

Fuktmätning byggnader

Om man misstänker att man har en fuktskada eller att den är på väg att skapas är det läge att göra en fuktutredning. Det går oftast till så att man mäter fukthalten ute och inne i luften, i väggarna och i golvet. Luftproverna är relativt enkla att göra, om man inte också ska ta prover för mögel, radon och andra skadliga ämnen, då man i vissa fall kommer behöva analysera proverna i ett laboratorium. När man är igång med en utredning av luften är det kanske värt att lägga lite extra pengar på att göra en totalanalys, och försäkra sig om att man inte missar något.

Att ta prover i byggmaterial kan gå till på lite olika sätt. Oftast gör man borrproven, så att man kommer in en bit i materialet och kan se hur djupt fukten finns i väggen. Det finns också system där man inte behöver borra hål men de är såklart inte riktigt lika tillförlitliga. Vid enklare undersökningar är det dock inget problem att använda sig av en sådan teknik. Det kommer den du anlitar för analysen att kunna hjälpa dig att avgöra.

För mer information och bokning av en fuktmätning kontakta PL Ingenjörsteknik.

FUKTANALYS

FUKTKONTROLL

FUKTMÄTNING

MÖGEL

FUKTBESIKTNING

PL Ingenjörsteknik 
Vi hjälper dig med besiktningar av hus & fastigheter

Hur går en fuktbesiktning till?

Vid en fuktbesiktning hjälper en av våra besiktningsmän dig med att få en klar bild av hur skicket på din bostad eller fastighet ser ut efter ett vattenläckage och upprättar ett protokoll med text, mätvärden och bilder.

Du kan få en bild av vad som kan tänkas behövas åtgärdas för ett bra fortsatt boende. En fuktbesiktning kan också utföras vid fastighetsköp och kan här vara avgörande och du slipper oroa dig för obehagliga och dyra överraskningar. Att utföra en fuktbesiktning är alltid en god idé för att få en uppskattning av det befintliga skicket på fastigheten eller efter ett vattenläckage.

Välkommen att kontakta oss!