Företaget

Verksamhetsansvarig i företaget är Petter Lidén (Certifierad energiexpert, Besiktningsman SBR, Elbehörighet ABL, OVK, Termograför m.m.)

Verksamhet
Verksamheten som bedrivits sedan år 2005 och består av teknisk konsultverksamhet inom byggnads- och anläggningstekniska området. Företaget har sitt säte i Strängnäs, Org: 556750-5648.

Inriktning
Verksamheten bedrivs mot flertalet förekommande typer av byggnader, anläggningar och utrustningar inom nedanstående områden.

Kompetensområden:
Överlåtelsebesiktning, köp- och säljbesiktning, dolda felförsäkring)
Slutbesiktning av småhus, tak, fasad
Fuktkontroll i riskkonstruktioner
Fuktutredningar (krypgrunder, källare, badrum, enstegsfasader m.m.)
Energideklaration
Energiberäkning inför bygglov BBR 29, samt Verifiering för Slutbesked
Energikartläggning
OVK-besiktning av S-, F-, FT-, och FTX-ventilationssystem
Projektering/Installation av ventilationsaggregat
Termografibesiktning av el/bygg/drift/livsmedel/häst
Radonbesiktning och fastprisoffert på åtgärder
Installation av radonsaneringsutrustning
Installation/byte av FTX-ventilation i villor
Gasolinstallationer (villa, fritidshus)
Elinstallationer
Mätning av el/ventilation/temperatur/fukt/magnetfält/CO2/kylmedia
Tekniska- och ekonomiska utredningar
Drift- och underhållsinstruktioner
Tekniska drift- och underhållsplaner (10-20 år)
Rörinspektion med bild- eller filminspelning, i kanaler och torra rör

Kompetens inom företaget:
I PL Ingenjörsteknik finns hög teoretisk kompetens inom driftteknik och driftorganisationer med inriktning mot fastighetsområdet, det finns ca 20 års praktisk erfarenhet från de flesta typer av fastigheter och anläggningar samt läkemedelsproduktionslokaler. Företaget har också certifierad behörighet för respektive uppdrag enligt ovan.

Kontakt Tel: 070-486 53 54