Enstegstätade fasader

Enstegstätade fasader är en kontroversiell byggnadsteknisk konstruktion som sedan 15 år tillbaka skapat bekymmer för en del fastighetsägare. Tyvärr byggs det fortfarande enstegstätade fasader för småhus och flerbostadshus runt om i landet.

Syftet med enstegstätade fasader är att skydda byggnader mot regn och vindskydd med hjälp av ett lager puts som appliceras på byggnadens isoleringsmaterial. Problemet med denna konstruktion är att det saknas möjlighet för inträngande fukt genom putsen att effektivt ventilera eller torka bort mot det bakomliggande isoleringsmaterial.

Då många hus dessutom är byggda med uppreglade träkonstruktioner med enstegstätade fasader är risken väldigt stort att träviket angrips av mögel, röta och hussvamp på grund av fukthalten i konstruktionen blir för hög och kan ej ventileras eller torkas ut.

Sådana här skador är inte helt lätt att upptäcka då det inte alltid synliga på putslagret och det krävs en hel del avancerade mätningar för att upptäcka skadorna.

Vi utför fuktmätningar på enstegsfasader för att klargöra förhållanden.

För mer information och bokningar kontakta PL Ingenjörsteknik.