Tjänster för Bygg och Förvaltning

Energiberäkning BBR 29

Att söka bygglov när man skall bygga ett hus som inte är producerat av en större hustillverkare innebär ofta att man själv måste komplettera med en energiberäkning BBR 29 för att få startbesked och sedan en verifierad beräkning för slutbeskedet (förändringar kan ha sket under byggtiden, injusterade luftflöden OVK ska uppdateras m.m.) men det ska framgå att det är en verifierad slutberäkning. Vi utför alla energiberäkningar enligt Boverkets gällande föreskrifter.

Vi ordnar energiberäkningen enligt Boverkets Energiberäkning BBR 29, snabbt, enkelt och till ett fast pris och normalt inom en vecka.

Vi gör beräkningen för startbesked enligt de krav som gäller och du får en trevlig och enkel rapport.

  • 3 000 kr för en vanlig villa.
  • 2 500 kr för en tillbyggnad med tre nya väggar.
  • 4 500 kr för kommersiella lokalbyggnader.
  • 600 kr kostar sedan en Verifieringsberäkning för att få slutbeskedet.
  • 800 kr för Verifiering av större lokalbyggnad.
    (alla priser exkl. moms)

Skicka det ni har i form av ritningar med mått och klimatskärmens material så att U-värdet kan beräknas samt hur ni tänk värma och ventilera huset och vilken Kommun fastigheten ligger i så börjar vi så. Skulle något saknas hör vi av oss.
Du är så klart varmt välkommen att ringa och fråga om du funderar över något:
070-486 53 54.

Kvalitetssäkring av Bygglovshandlingar

PL Ingenjörsteknik kvalitetssäkrar er bygglovsansökan genom att gå igenom era handlingar för att verifiera att dessa är korrekta och överensstämmer med ställda krav. Detta ger Er en snabbare bygglovshandläggningstid hos Kommunen.

Projektledning

PL Ingenjörsteknik skapar fungerande team
Att leda en grupp av projekterande konsulter till färdiga handlingar är inte alltid så lätt. Det gäller att skapa fungerande team i projektet och det krävs stor förståelse av samband och funktioner inom olika teknikområden för att få alla att styra mot ett gemensamt mål.

PL Ingenjörsteknik har erfarenhet av projekteringsledning. Vi vet vilka kompetenser som behövs för att skapa ett balanserat team och vi kan samordna behoven för att nå målet i utsatt tid.

Kontakta oss för att få ett väl fungerande team!

Byggarbetsmiljösamordning BAS P/U

Hjälp med lagkraven
Vi kan erbjuda Byggarbetsmiljösamordning, planering och utförande, enligt arbetsmiljölagen.

Enligt arbetsmiljölagens 3 kapitel och § 6 så ska den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska även utse en lämplig byggarbetssamordnare för både projektering och utförande.

BAS-P ska samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som under varje skede av planeringen och projekteringen ska följas ifråga om såväl byggskedet som brukandet av byggnaden eller anläggningen.

BAS-U ska bland annat se till att samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället.

PL Ingenjörsteknik har adekvat utbildning och erfarenhet och vi vet vad som krävs för att uppfylla kraven. Kontakta oss så kan vi upprätta riskanalys och arbetsmiljöplan enligt lagkraven.